Termeni Și Condiții

Ultima actualizare: 20 Martie 2016

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții care se aplică utilizării de către dumneavoastră a site-lui Mișcarea Tuidang. Utilizarea site-ului Mișcarea Tuidang constituie acceptarea acestor Termeni și Condiții.

Sunteți de acord să utilizați acest site numai în scopuri legale, și într-o manieră care nu încalcă drepturile Mișcării Tuidang sau pe ale oricărei terțe părţi (inclusiv și fără a se limita la orice sponsor al Mișcării Tuidang) sau utilizarea și exploatarea site-ului de către orice terță parte.

Cu excepția decesului sau vătămării corporale rezultate din neglijența noastră, Mișcarea Tuidang  nu trebuie să fie în niciun caz răspunzătoare pentru orice daune inclusiv, fără limitare, directe, indirecte sau pe cale de consecințe care decurg din sau în legatură cu utilizarea sau pierderea utilizării acestui site sau a oricărui conținut de pe acest site.

Mișcarea Tuidang își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile în orice moment prin postarea online a modificărilor în această secțiune “Termeni și Condiții”. Utilizarea în continuare a acestui site după ce modificările au fost postate constituie acceptarea termenilor modificați.

Mișcarea Tuidang nu garantează că facilitățile și funcțiile site-ului vor fi fără erori sau neîntrerupte, că site-ul sau serverul care îl face disponibil va fi lipsit de viruși sau defecte,  că defectele vor fi corectate, sau conținutul de pe site este exact sau complet. 

Mișcarea Tuidang nu își asumă resposabilitatea pentru conținutul site-urilor de internet externe legate sau citate pe acest site.

Orice comunicare sau material pe care îl postați sau transmiteți pe orice zonă publică a acestui site va fi tratată ca informație neconfidențială și neprotejată de drepturi de proprietate, exceptând cazul în care este specificat altfel de către Mișcarea Tuidang. Ne rezervăm dreptul de a elimina fără notificare orice material postat în orice zonă publică a site-ului.

Pentru a respecta intimitatea cetățenilor Republicii Populare Chineze, cu care noi lucrăm, vă informăm că fotografiile și numele folosite pe acest site nu sunt neapărat cele ale cetățenilor în cauză.

Acești Termeni și Condiții vor fi interpretați și administraţi în conformitate cu legile Statelor Unite ale Americii. Orice litigiu se supune jurisdicției exclusive a instanțelor din Statele Unite ale Americii.

Dacă nu acceptați acești Termeni și Condiții în întregime, trebuie să opriți imediat utilizarea acestui site. Ne rezervăm dreptul de a preveni accesarea acestui site fără a aduce prejudicii altor drepturi ale noastre, dacă considerăm că ați încălcat oricare dintre acești Termeni și Condiții.

Mișcarea Tuidang este înregistrată oficial ca The Global Service Center for Quitting Chinese Communist Party (n.t. Centrul Serviciilor Globale pentru retragerea din Partidul Comunist Chinez), Organizație de Caritate în New York.